Hromosvody jsou důležité

Bouřky provázejí člověka od jak živa. Díky bouřkám naši prapředci objevili kouzlo ohně. A protože jej nedokázali zpočátku sami zapálit, byli na bouřkách tak trochu závislí. Pokud člen tlupy nedokázal oheň udržet, nejen že se s ním nikdo nebavil, ale do další bouřky byl asi tak trochu vyvrhel. Když už člověk dokázal s ohněm jakž takž kamarádit a dokázal si ho i sám, vlastními silami rozdělat, začaly být bouřky lidem na obtíž. Zvukové i světelné efekty začaly nahánět lidem hrůzu.

Risk bez hromosvodu

Oprávněně. Po blescích často začaly hořet lesy v jejich blízkosti. Lidé se zachránili jedině okamžitým útěkem. Později blesky bez milosti ničily vybudované lidské příbytky. Svět se bouřek, blesků a hromů obával. Až Prokop Diviš pochopil o, co při bouřce jde a sestrojil a vyzkoušel první bleskosvod. Od doby prvních bleskosvodů se princip mnoho nezměnil. Vždy šlo o to, svést dráhu blesku do země kolem budovy tak, aby samotnou budovu nepoškodil. Zdokonalily se používané materiály na samotné vedení blesku.

Propočítáváme parametry hromosvodu

Vynalezlo se bezpečné ukotvení vodiče do zdí budov a zjistilo se jak správně a jak hluboko do země je třeba uzemňovací prvek umístit. S tím, jak se vědecky zkoumal princip bouřek, byly vytvořeny první vzorce a propočty na stanovení optimálního počtu hromosvodných tyčí podle rozlohy a typu střechy. Dá se říci, že dnes, pokud jsou dodrženy normy, nehrozí budovám v podstatě žádné nebezpečí vzniku škod na budovách. Nejen správná instalace je předpoklad fungování hromosvodů. Protože vše podléhá zkáze, je nutné i hromosvody podrobovat pravidelným kontrolám, čili revizím. Revize hromosvodů mají lhůty různé, podle druhu a typu samotné revize. Jde především o její zaměření. Tyto lhůty se rozhodně vyplatí pečlivě dodržovat. Už jen proto, že případnou škodu vzniklou bleskem, vám pojišťovna zřejmě neproplatí a když tak se bude plnění hodně proškrtávat.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup