Demolice domů je práce pro odborníky


Demolici neprovádějte ve vzteku

V některých lidech to vře jako v papiňáku. Stačí jen trochu zatlačit na citlivé body nervové soustavy, a papiňák exploduje, a vás to nepochybně nevybíravě zasáhne. Mnozí z nich svůj vnitřní přetlak ventilují sportem a někdo dokonce tvrdou mechanickou prací. Vhodné je ruční rytí záhonů, práce s lopatou, shrabování listí, trávy a sena, anebo nakládka těžkých břemen v podobě stěhování či vyklízení prostor. Pak se také nabízí demoliční práce, popadnout do ruky velkou a těžkou palici, a jde se na věc.

demolice domu

Všechny uvedené aktivity vám schvalujeme, až na ty demoliční a bourací práce. Do hry totiž vstupuje řada nebezpečných momentů, a k těm je třeba se postavit nikoli s horkou, ale chladnou hlavou. A s rozmyslem, zkušenostmi a fortelem.

demoliční práce

Svěřte to raději specialistům

Cena demolice za tunu se vám může zdát vysoká, ale uvědomte si, že jde o práci zodpovědnou vůči řadě vlivů. Na co si musí dávat pozor tito pracovníci, aby nepřinášeli namísto užitku jen zmar?

Odpojení inženýrských sítí – v první řadě je třeba odpojit veškeré inženýrské sítě, tedy zejména přívod elektrické energie, zemního plynu a vody, a kanalizační přípojku. Toto je třeba provést v předstihu a demoliční firma vás na to včas upozorní.

Odpovědnost za sousední stavby a prostory – je velmi důležité si uvědomit, že bourací práce nejsou o svéhlavém bušení do zdi a strhávání střešní krytiny nebo dokonce o neuváženém výbuchu plastické trhaviny. V mnoha případech se musí brát ohled na okolí, tedy stavby i pozemky. Bezpečnost okolí je zde na prvním místě a tomu se musí přizpůsobit vše ostatní.

Odvoz sutin – k demoličním pracím patří i odvoz odpadu, a specializovaná forma se postará o to, abyste nebyli pokutováni za zakládání černých skládek za městem. Odveze na patřičné místo vše, co je třeba, včetně nebezpečných předmětů, jako jsou například staré zářivky a podobný elektroodpad.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup