Montessori se v Česku stává pojmem

Na počátku 20. století začaly v Itálii vznikat první předškolní a školní zařízení navržené zkušenou lékařkou v oboru pediatrie a pedagožkou Marií Montessori. Výukové programy, šetrné k vyvíjející se dětské psychice, přinášely překvapivé pozitivní výsledky, a tak se tento alternativní směr rozšířil po celé Evropě. Setkáte se s nimi i na mnoha místech v České republice.
sčítání pro děti.jpg

Cvičení maminek s nejmladšími dětmi ve věku od 1 do 3 let

Program se cíleně zaměřuje na přirozený pohyb v souladu s tvořivostí těch nejmenších dětí. Využívají se k tomu nejrůznější pomůcky pro rozvíjení jemné dětské motoriky, pohybové hry jsou doplněny písničkami a říkankami. Cílem je respektovat dětskou osobnost, přitom je mírně motivovat v sociální oblasti malého kolektivu, aby si zvykali i na přítomnost dalších dětí, a nebyli primárně závislí na svých rodičích. Rodiče jsou však součástí celého procesu a dítě se zároveň necítí odstrčené, bezbranné a osamocené.
vybarvování pastelkami.jpg

Hraní s originálními pomůckami

Montessori školky mají k dispozici různé speciální pomůcky, s nimiž si rády hrají v uzavřeném kolektivu pěti až osmi dětí . S dětmi si mohou hrát i jejich rodiče, jde o činnost vhodnou pro ratolesti ve věku od 3 do 6 let. Jde o předškolní formu hry, kdy se rozvíjí kreativita. Ideální je tuto aktivitu kombinovat se skotačením na zahradě, aby měli všichni zajištěn dostatek pohybu.
dítě a kostky.jpg

Montessori kroužky

Těch existuje celá řada, věnují se dětem od jednoho roku do 9 let, jejich cílem je formovat osobnost v předškolním věku a plynule navázat na učební program v souladu s osnovami pro děti prvního stupně základních škol. Mohou to být:
· Pohybové hry pro nejmenší batolata ve věku 1 – 4 roky.
· Věda a hraní – pro ty starší kolem 8 let, které se touto zábavnou formou seznamují s přírodními zákony.
· Keramická dílna pro věkové rozpětí 6 – 9 let.
· Veselá výuka matematiky a základů čtení pro předškolní pětileté děti.
· Sportovní kroužky pro předškolní děti, kde se na speciálních pomůckách trénuje běh, skákání do výšky a do dálky, přeskoky, ale i orientace v prostoru a udržení rovnováhy.
· Předškoláček – specializovaná průprava na změnu života, která děti připravuje na první samostatný životní krok – školní výuku.
· Batolátka – určená pro nejmladší děti od 1 roku, které se seznamují i s jiným prostředím, než na jaké jsou zvyklé z domova.