Vše je nutné doložit písemně

Ačkoliv mnoho žadatelů o poskytnutí úvěru hledá takový, u kterého by nebylo nutné dokládat své příjmy, žádný podobný produkt v podstatě neexistuje. Alespoň tomu tak není u solidních poskytovatelů úvěrů a hypoték. Každý, kdo vám půjčí peníze a nemá v úmyslu vás zničit, bude chtít vědět, jestli jste v budoucnu schopni svůj závazek splatit. Jestliže vás tedy trochu zmátl název hypotéka bez příjmu, pak je zapotřebí uvést vše na pravou míru. Tento termín má spíše znamenat to, že je jednoduché své příjmy doložit, ať pocházejí podstatě z jakéhokoliv zdroje.
zaplatit v hotovosti

o Při žádosti o spotřebitelský úvěr je tedy nutné ověřit vaši úvěruschopnost.
Požádat o tento finanční produkt mohou i důchodci nebo žadatelé na rodičovské dovolené.
· U podnikatelských úvěrů je prokazování úvěruschopnosti ještě o něco jednodušší.
· Pokud se podnikatel prokáže, že jeho firma skutečně funguje, pak není problém o podnikatelský úvěr zažádat.
· Příjem se dá doložit i jiným způsobem, nežli je daňové přiznání.
– Z toho je patrné, že nízké číslo na tomto dokumentu nebude překážkou.
– V mnoha případech postačí prokázat se vydanými fakturami anebo popsat podnikatelský záměr.
siluety podnikatelů

Snadný způsob u příjmů i výdajů

Žadatelé o spotřebitelský úvěr musí doložit příjmy i výdaje, aby bylo možné přesné posouzení a vytvoření finančního produktu doslova na míru.
· Jestliže není příjem dostatečně transparentní, pak je možné požádat třetí osobu, která vstoupí do úvěru jako spoludlužník.
· Tím může být v podstatě kdokoliv.
K žádosti je nutné všechny skutečnosti doložit pravdivě a písemně, a to pouze listinnými doklady.Příjmy se prokazují výpisy z bankovních účtů a dalšími dokumenty (výplatní pásky, přiznání dávky, vyměření důchodu atp.).
– Ani prokázání výdajů není problematické.
– Postačí kupříkladu nájemní smlouvy, SIPO, faktury od dodavatelů energií a služeb.